Развитие на арт изкуствата по света и в Европа

В изминалото десетилетие няма друг пазарен сектор, който да достига такъв прогрес, както пазара на изкуствата в световен мащаб. Динамика и еуфория завладяват изобразителните изкуства, а това може да се види във всяко едно произведение.

Определян от специалистите и като хетерогенен пазар, чиито граници са трудни за определяне, той може да включва произведения на изкуството, скулптури, паметници на културата, колекционерски статуи и други.

Според статистиките става ясно и че приходите от този вид изкуства бележи големи постижения, през 2006 г. По мнението на наблюдатели и специалисти средства от арт творенията не са достигали такива предели, както през споменатата година. Това поставя отделни творби е една нова графа за ценителите на изкуства.

„Глад за красота“ е определението, което получава периода на световна икономическа криза и това, как той се отразява над творчеството. Тези промени се наблюдават по цял свят от Ню Йорк чак до Шанхай, а като доминиращият център остава Европа.

И тук изниква въпроса на какво се дължи този „евроцентризъм“ на световния пазар за арт творби на художественото и скулптурно изкуство.

По статистически данни става видно, че годишният обем реализирани продажби от арт изложбите бележи средно 20 млд. евро. Не остава сфера от Запад на Изток и от Юг на Север, която да не е завладяна от световната култура. Разгръщат се дигитални арт-индустрия, покачва се мобилността и се разкриват нови възможностите за представяне на произведенията.

Благодарение на електронните комуникационни възможности за достигане на всяко кътче от световният арт-пазар нямат граници и даряват неограничена наситеност.

По други статистическите данни за периода от 70-те години от изминалия век, до 2005 г. се разбира и, че много от съвременните творци на изкуства нареждащи се в листата на „Топ-100″ живеят и творят в силно развитите страни, сред които Великобритания, САЩ, Франция и Германия.

Арт-хегемония определено доминира над Европа и оформя нейното вътрешно ядро в западен превес.